top of page
Hoạt Động Nghệ Thuật Và Đọc Truyện Tương Tác Đặc Biệt/To Change a Planet:Special Interactive Storytime & Art Activity
Hoạt Động Nghệ Thuật Và Đọc Truyện Tương Tác Đặc Biệt/To Change a Planet:Special Interactive Storytime & Art Activity

Thu, Mar 14

|

Seven Trees Branch Library, San Jose

Hoạt Động Nghệ Thuật Và Đọc Truyện Tương Tác Đặc Biệt/To Change a Planet:Special Interactive Storytime & Art Activity

Buổi đọc to trực tiếp này dành cho người chăm sóc và trẻ em sẽ chia sẻ các phương pháp đọc tương tác để phát triển khả năng đọc hiểu với trẻ tại nhà. Trẻ em sẽ được mời tương tác trong quá trình đọc to tương tác và tham gia vào một hoạt động nghệ thuật sau giờ kể chuyện.

Time & Location

Mar 14, 2024, 5:30 PM – 6:30 PM

Seven Trees Branch Library, San Jose, 3590 Cas Dr, San Jose, CA 95111, USA

About the event

This program is geared for children of all ages and their parents/caregivers! This week, as part of the Silicon Valley Reads program, we are having a Special Interactive Storytime & Art Activity.  We will have a special guest read the book, "To Change a Planet" in Vietnamese.

Buổi đọc to trực tiếp này dành cho người chăm sóc và trẻ em sẽ chia sẻ các phương pháp đọc tương tác để phát triển khả năng đọc hiểu với trẻ tại nhà. Trẻ em sẽ được mời tương tác trong quá trình đọc to tương tác và tham gia vào một hoạt động nghệ thuật sau giờ kể chuyện.

Việc đọc to này sẽ được thực hiện bằng

MORE INFORMATION HERE

Share this event

bottom of page